Štruktúra OPK - Poľovníctvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štruktúra OPK

 
Predseda: Maršala Pavol

Podpredseda: Ing. Kaštíl Jozef

Vedúci kancelárie: Badová Zuzana
 
Predstavenstvo OPK Martin:
Maršala Pavol-predseda
Ing. Kaštíl Jozef-podpredseda- vedie ekonomiku a osvetu
Fabian Marian- vedie kynológiu a strelectvo
Ing. Parvanov Miroslav- vedie poľovníctvo

Dozorná rada:
Mgr. Gullas Štefan-predseda
Noga Štefan
Peadr. Bella Slavomír

Disciplinárna komisia:
Ing. Valaštík Miroslav-predseda
Ing. Kohút Ján
Mgr. Mejstrík Ladislav
Ing. Hurta Vladimír
Poláček Jozef

Hodnotiteľská komisia:
Ing. Kaštíl Jozef-predseda
Ing. Vanko Jozef
Ing. Valaštík Miroslav
Ing. Kohút Ján
Ing. Lacko Tibor
Ing. Parvanov Miroslav
Hulla Dušan
Urban Ján 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky