Kontakt - Poľovníctvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kontakt

 
Slovenský poľovnícky zväz                                                       Slovenská poľovnícka komora

Turčianska regionálna organizácia Martin                                Obvodná poľovnícka komora Martin

ulica Svätoplukova 16                                                                 ulica Svätoplukova 16

03601 Martin                                                                             03601 Martin

IČ: 00418773                                                                              IČO: 42175682-023

DIČ: 2020598162                                                                        DIČ: 2023003400

č.ú: 0061323962/0900                                                                 č.ú: 2925834436/1100

e-mail: spz.martin@gmail.com                                                    e-mail: martin@opk.sk 

Telefónne číslo: 043/4133862, 0904391628

Stránkové dni kancelárie OPK Martin a TRgO SPZ Martin: pondelok -piatok: 7,00-15,00

Formulár na odoslanie emailovej správy 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky